536 237 684 530 500 889 535 289 260 @ szkoleniapfron@pir.pl

Program szkolenia dla kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach
transportu zbiorowego szynowego i kołowego

Celem szkolenia jest przekonanie uczestników (kadry zarządzającej), że standardy obsługi różnych podróżnych wiążą się ścisłe z jakością usług świadczonych przez przedsiębiorstwa przez nich zarządzane oraz przekonanie uczestników do współpracy z PFRON w zakresie wdrażania standardów.

9:00 - 11:00

Wstęp, przywitanie, cele szkolenia, zapoznanie się, kontrakt, Perspektywa podróżnych a jakość usług - czyli jak skróty myślowe i uproszczenia utrudniają profesjonalną obsługę klientów oraz utrudniają porozumienie się w zakresie potrzeb.

Doświadczenie rzeczywistości w różny sposób - zmysłowa podróż przez ćwiczenia praktyczne związane ze wzrokiem, słuchem, poruszaniem się.

Analiza najważniejszych zasad dotyczących podmiotowej i profesjonalnej obsługi różnorodnych klientów a standardy stosowane dotychczas.

11:00 - 11:15

Przerwa kawowa

11:00 - 13:00

Standardy obsługi różnorodnych klientów proponowane przez PFRON jako gwarancja wysokiej jakości usługi transportowej.

Logika standardów oraz ich zastosowanie.

Jak wejść we współpracę, aby implementować standardy profesjonalnej obsługi różnorodnych podróżnych w firmie? - dyskusja i planowanie dalszej współpracy.

Podsumowanie szkolenia.

Ankiety, zaświadczenia.

13:00

Obiad