536 237 684 535 289 260 @ szkoleniapfron@pir.pl

Program szkolenia dla pracowników przewoźników transportu zbiorowego kołowego i szynowego

Dzień I
9:00 - 10:30

Zagadnienia

 • Wstęp, przywitanie, cele warsztatu, zapoznanie się uczestników szkolenia i trenera/trenerów
 • Oczekiwania i obawy, kontrakt
 • Czego potrzebują podróżni
 • Zasady pierwszego spotkania a "Standard informowania i komunikowania się" i "Standard pomocy w podróży"
10:30 - 10:45

Przerwa kawowa

10:45 - 12:15

Mało wiedzy - sporo uprzedzeń:

 • „Standard informowania i komunikowania się” i „Standard pomocy w podróży” a:
  – choroby psychiczne i potrzeby podróżnych w kryzysie psychicznym,
  – spektrum autyzmu – savoir-vivre wobec osób w SA,
  – niepełnosprawność intelektualna – savoir-vivre wobec osób
  z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Proste komunikaty i reagowanie w sytuacjach stresujących
  – praca w grupach
12:15 - 13:00

Lunch

13:00 - 14:30

Kiedy dominują zmysły inne niż u Ciebie:

 • „Standard informowania i komunikowania się” i „Standard pomocy w podróży” a:
  – potrzeby i obsługa klientów z niepełnosprawnością wzroku
  – ćwiczenie asysty,
  – potrzeby i obsługa klientów z niepełnosprawnością słuchu
  – ćwiczenie komunikowania się
14:30 - 14:45

Przerwa kawowa

14:45 - 16:15

Kiedy przemieszczanie się jest utrudnione

 • „Standard informowania i komunikowania się” i „Standard pomocy w podróży” a:
  – potrzeby i obsługa klientów poruszających się na wózku oraz z innym
  rodzajem sprzętu – ćwiczenia praktyczne.
 • Praca domowa.
 • Podsumowanie dnia 1.
Dzień II
9:00 - 10:30
 • Przywitanie, rozmowa o pracy domowej - refleksje nt. stosowania standardów obsługi różnorodnych podróżnych.
 • Quiz – przypomnienie zasad obsługi klientów ze szczególnymi potrzebami w odniesieniu do doświadczeń z pracy i do Standardów.
 • Psy asystujące – najważniejsze informacje w kontekście standardu pomocy w podróży.
10:30 - 10:45

Przerwa kawowa

10:45 - 12:15
 • Podzielmy się doświadczeniem i wiedzą – analiza trudnych przypadków związanych z obsługą różnych podróżnych, których doświadczyli uczestnicy szkolenia. Ugruntowanie wiedzy i umiejętności związanych ze standardami i z dniem pierwszym szkolenia. Ćwiczenia praktyczne, dyskusja.
12:15 - 13:00

Lunch

13:00 - 14:30
 • Ewakuacja jako sytuacja trudna – najważniejsze zasady w kontekścieróżnych podróżnych.
 • Sytuacje trudne ibudzące obawy oraz sposoby ich rozwiązywaniaw odniesieniu do Standardów – analiza przypadków z życia, propozycjeanaliza rozwiązań
14:30-14:45

Przerwa kawowa

14:45 - 16:15
 • Sytuacje trudne cd.
 • Podsumowanie warsztatów i runda końcowa.
 • Ankiety, zaświadczenia