536 237 684 530 500 889 535 289 260 @ szkoleniapfron@pir.pl

Skontaktuj się z nami

Gwarantujemy odpowiedź w ciągu 2 godzin!

„Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio, aby porozmawiać o korzyściach, jakie na Ciebie czekają.

Paweł Kociela

Patrycja Stando

Katarzyna Tomaszewska